Preview

Вопросы современной педиатрии

Расширенный поиск

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

https://doi.org/10.15690/vsp.v13i4.1097

Полный текст:

Об авторах

В. Ю. Жукова
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Россия


В. В. Гордеев
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Россия


Ю. Ф. Лобанов
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Россия


Список литературы

1. Razumov A. N. Uchebnik po vosstanovitel’noi meditsine. Pod red. A. N. Razumova, I. P. Bobrovnitskogo, A. M. Vasilenko [Textbook of Regenerative Medicine. Edited by A. N. Razumov, I. P. Bobrovnitskii, A. M. Vasilenko]. Moscow, Vosstanovitel’naya meditsina, 2009. 648 p.

2. Avdeeva T. G., Vinogradova L. V. Vvedenie v detskuyu sportivnuyu meditsinu [Introduction to Children’s Sports Medicine]. Moscow, GEOTAR-Media, 2009. 176 p.

3. Polyaeva B. A. Aktual’nye voprosy sportivnoi meditsiny, lechebnoi fizicheskoi kul’tury, fizioterapii i kurortologii: materialy V mezhdunarod. nauch. konf. studentov i molodykh uchenykh [Actual Issues of Sports Medicine, Therapeutic Physical Training, Physiotherapy and Balneology: the 5th International. Scientific. Conf. of Students and Young Scientists]. Moscow, 2006. 60 p.

4. Melent’eva L. M. Analiz funktsional’nykh i strukturnykh narushenii oporno-dvigatel’nogo apparata u yunykh sportsmenov i sposoby ikh ustraneniya. Mat-ly III mezhdunar. kongressa: «Sport i zdorov’e» [Analysis of the Functional and Structural Disorders of the Musculoskeletal System in Young Athletes and the Solutions. Proceeding of the 3rd International Congress “Sport and Health”]. St. Peteresburg, 2007. 184 p.

5. Novik A. A., Ionova T. I. Ruk-vo po issledovaniyu kachestva zhizni v meditsine [Manual on Research in the Quality of Life in Medicine]. St. Peteresburg, Neva; Moscow, Olma-Press Zvezdnyi mir, 2002. 320 p.

6. Varni J., Seid M., Kurtin P. The PedsQLтм4.0: Reliability and validity of Life Inventoryтм Version 4.0 Generic Core Scales in healthy and patients populations. Med. Care. 2001; 39: 800–812.

7. Cleeland C. S., Mendoza T., Wang S. Assessing symptom distress in cancer patients. The M. D. Anderson Symptom Inventory. Cancer. 2000; 89 (7): 1634–1646.

8. Chernyshev V. V., Malakhov V. V., Vlasov A. A., Nikolaeva N. B., Safronov A. A., Umnikova M. V. Ruk-vo po dinamicheskoi elektroneiro stimulyatsii apparatami DiaDENAS-T i DiaDENS-DT [Manual on Dynamic Electroneurostimulation using Devices DiaDENAS-T and DiaDENS- DT]. Ekaterinburg, 2005. 284 p.

9. Kishkun A. A. Sovremennye tekhnologii povysheniya kachestva i effektivnosti klinicheskoi laboratornoi diagnostiki [Modern Technology to Improve the Quality and Efficiency of Clinical Laboratory Diagnostics]. Moscow, RAMLD, 2005. 528 p.

10. Kotel’nikov G. P., Shpigel’ A. S. Dokazatel’naya meditsina. Nauchno obosnovannaya meditsinskaya praktika [Evidence-based Medicine. Evidence-based Medical Practice]. Samara, SamGMU, 2000. 116 p.

11. Bashchinskii S. E. Kak sleduet predstavlyat’ dannye randomizirovannykh kontroliruemykh issledovanii dokazatel’noi meditsiny [The Way We Should Present the Evidence from Randomized Controlled Trials of Evidence-based Medicine]. Moscow, MediaSfera. 2004. 135 p.

12. Rebrova O.Yu. Statisticheskii analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA [Statistical Analysis of Medical Data. Application Software Package STATISTICA]. Moscow, MediaSfera. 2006. 321 p.

13. Meizerov E. E., Sedov A. S. Sistemy elektrostimulyatsii v diagnos ticheskikh issledovaniyakh i lechenii: uch. pos [Systems of Electrostimulation in Diagnostic Tests and Treatment: Guideline]. Moscow, 2007. pp. 75–87.

14. Baindurashvili A. G., Ovechkina A. V., Kovshova M. F., Leonova N. P., Fedorov S. V., Suvorova V. A. Ispol’zovanie DENS v detskoi travmatologii i ortopedii. Materialy mezhdunar. kongressa: «Refleksoterapiya i manual’naya terapiya v XXI v.» [Using DENS in Pediatric Traumatology and Orthopedics. Proceedings of the International Congress: “Reflexology and Massage Therapy in the XXI century”]. Moscow, 2006. pp. 23–26.

15. Popadyukha Yu. A., Sychev S. A. Primenenie netraditsionnykh sredstv v profilaktike osteokhondroza u sportsmenov silovykh vidov sporta (Application of Unconventional Means in the Prevention of Degenerative Disc Disease in Athletes of Strength Sports). 2007. Available at: www.spinabezboli.ru/page/articles.htm.


Рецензия

Для цитирования:


Жукова В.Ю., Гордеев В.В., Лобанов Ю.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(4):131-135. https://doi.org/10.15690/vsp.v13i4.1097

For citation:


Zhukova V.Yu., Gordeev V.V., Lobanov Yu.F. EFFICIENCY OF DYNAMIC ELECTRONEUROSTIMULATION IN SPORTSMEN WITH SUPPORTING-MOTOR APPARATUS INJURIES. Current Pediatrics. 2014;13(4):131-135. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vsp.v13i4.1097

Просмотров: 626


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1682-5527 (Print)
ISSN 1682-5535 (Online)