Preview

Вопросы современной педиатрии

Расширенный поиск

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

https://doi.org/10.15690/vsp.v13i3.1027

Полный текст:

Об авторах

Н. Б. Мирская
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


А. Д. Синякина
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


А. Н. Коломенская
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


Список литературы

1. Rapoport I. K., Tsameryan A. P. Shkola zdorov’ya — Health School. 2012; 1: 41–51.

2. Libman E. S., Shakhova E. V. Vestn. oftal’mol — Bulletin of ophthalmology. 2006; 1: 35–37.

3. Libman E. S., Ryazanov D. P., Kaleeva E. V. Rossiiskii oftal’mologicheskii zhurnal — Russian ophthalmological journal. 2012; 2: 797–798.

4. Komarov F. I., Nesterov A. P., Margolis M. G., Brovkina A. F. Patologiya organa zreniya pri obshchikh zabolevaniyakh [Eye Pathologies under General Diseases]. Moscow, Meditsina, 1982. 311 p.

5. Bazarnyi V. F. Byull. SO AMN SSSR — Bulletin of SB RAS USSR. 1986; 4: 3–4.

6. Bazarnyi V. F., Ufimtseva L. P., Olado E.Ya., Gurov V. A. Sistema massovoi profilaktiki otklonenii v razvitii zreniya i narusheniya osanki u detei i podrostkov, organizovannykh v detskikh doshkol’nykh i shkol’nykh uchrezhdeniyakh [Preventive Measures in Pre-school and School Institutions: Prophylaxis of Sense of Vision Abnormality and Postural Disorder in Children and Adolescent]. Krasnoyarsk, 1989. 37 p.

7. Arslanov V. A., Sitdikov F. G., Arslanova L. M. Kazanskii med. zhurn — Kazan medical journal. 1989; LXX (1): 71–73.

8. Avetisov E. S. Blizorukost’ [Myopia]. Moscow, 1999. 285 p.

9. Arutyunov S. D., Mashtakova E. E., Ordzhonikidze M. Z., Bugrovetskaya E. A., Solovykh E. A., Bugrovetskaya O. G. Manu al’naya terapiya — Manual therapy. 2009; 1 (33): 28–35.

10. Ushakova M. A., Ushakova E. G. Gigiena i sanitariya — Hygene and sanitary. 2008; 5: 59–61.

11. Sidorenko E. M. Medrabotnik DOU — Physician of Pre-school educational institution. 2011; 7 (27): 6–8.

12. Kuchma V. R., Sukhareva L. M., Stepanova M. I. Gigienicheskie problemy shkol’nykh innovatsii [Hygenic Problems of School Innovations]. Moscow, NTsZD RAMN, 2009. 240 p.

13. Mirskaya N. B. Innovatsionnye tekhnologii realizatsii kontseptual’noi modeli profilaktiki i korrektsii narushenii i zabolevanii kostno-myshechnoi sistemy shkol’nikov. Avtoref. dis. … dokt. med. nauk [Prophylaxis and Correction of Musculoskeletal Disorders and Diseases in Children of School Age: Innovative Solutions of Conceptual Model’s Realization. Author’s abstract]. Moscow, 2010. 48 p.

14. Mirskaya N. B. Profilaktika zabolevanii kostno-myshechnoi sistemy shkol’nikov [Prophylaxis of Musculoskeletal Disorders in Children of School Age]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013. 259 p.

15. Sinyakina A. D., Kolomenskaya A. N., Mirskaya N. B. Vision organ diseases and their prevention in school children. XVII Summit of pediatricians of Russia. «Actual problems of pediatrics». Moscow. 2013. 67 p.

16. Makarova M. N., Chainova V. N., Mirskaya N. B. Pervoe sentyabrya — 1st September. 2013; 7–8: 14–16.

17. Mirskaya N. B., Sinyakina A. D., Kolomenskaya A. N. Optimiza tsiya dvigatel’noi aktivnosti mladshikh shkol’nikov Moskvy kak neobkhodimoe uslovie profilaktiki i korrektsii narushenii i zabolevanii ikh organa zreniya [Motor Activity Optimization of Moscow Primary School’s Children as a Significant Principle of Prophylaxis and Correction of Visual Disorders and Diseases]. IV Vseross. kongr. po shkol’noi i universitetskoi meditsine: «Okhrana zdorov’ya i bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti detei i podrostkov. Aktual’nye problemy, taktika i strategiya deistvii» (4th Russian National Congress on School and University Medicine “Healthcare and Emergency Management of Children and Adolescent. Current Problems, Strategies”). St. Petersburg, 2014. pp. 211–213; 415.

18. Tselebnaya sila dvizhenii. Fizkul’tminutki i podvizhnye igry v shkole. Pod red. N. B. Mirskoi [Action Treatment. P. T. Breaks and Outdoor Games in School. Edited by N. B. Mirskaya]. Moscow, Chistye prudy, 2006. 32 p.

19. Mirskaya N. B., Kolomenskaya A. N., Lyakhovich A. V., Sinyaki na A. D., Samusenko I.Yu. Profilaktika i korrektsiya narushenii i zabolevanii kostno-myshechnoi sistemy u detei i podrostkov: metodologiya, organizatsiya, tekhnologii: uchebnoe posobie [Prophylaxis and Correction of Musculoskeletal Disorders and Diseases in Children and Adolescent: Methodology, Management, Technologies: Guideline]. Moscow, Flinta: Nauka, 2009. 224 p.

20. Mirskaya N. B., Kolomenskaya A. N., Sinyakina A. D. Pervoe sentyabrya — 1st September. 2013; 9: 19–21.

21. Meditsinskaya profilaktika. Sovremennye tekhnologii: ruk-vo dlya vrachei. Pod red. A. I. Vyalkova, G. P. Skvirskoi, I. N. Il’chenko, L. E. Syrtsovoi [Medical Prophylaxis. Current Techniques: Guideline. Edited by A. I. Vyalkov, G. P. Skvirskaya, I. N. Il’chenko, L. E. Syrtsova]. Moscow, GEOTAR-Media, 2009. 232 p.


Рецензия

Для цитирования:


Мирская Н.Б., Синякина А.Д., Коломенская А.Н. ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(3):44-50. https://doi.org/10.15690/vsp.v13i3.1027

For citation:


Mirskaya N.B., Sinyakina А.D., Kolomenskaya А.N. PREVENTION AND CORRECTION OF DISORDERS AND DISEASES OF A VISUAL ORGAN OF MODERN SCHOOL STUDENTS. Current Pediatrics. 2014;13(3):44-50. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vsp.v13i3.1027

Просмотров: 838


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1682-5527 (Print)
ISSN 1682-5535 (Online)