Preview

Вопросы современной педиатрии

Расширенный поиск

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИНКА И СЕЛЕНА МАЛОВЕСНЫМИ НОВОРОЖДЕННЫМИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

https://doi.org/10.15690/vsp.v13i2.982

Полный текст:

Об авторах

О. А. Сенькевич
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Россия


З. А. Комарова
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Россия


Список литературы

1. Zakharova I. N., Dmitriyeva Yu. A., Surkova Ye. N. Voprosi prakticheskoi pediatrii — Problems of Practical Pediatrics. 2010; 5 (4): 52–57.

2. Ladodo K. S. Ratsional'noye pitaniye detey rannego vozrasta [Rational Nutririon For Children of Early Age]. М.: Miklosh. 2007. P. 280.

3. Mikroelementy v grudnom moloke: otchet o sovmestnom kollaborativnom issledovanii [Microelements in Breast Milk: Report on Joint Collaborative Research]. WHO: MAGATE. 1991. 135 p.

4. Sen'kevich O. A., Komarova Z. A., Golubkina N. A., Shevyakova L. V. Voprosi diagnostiki v pediatrii — Diagnostics in pediatrics. 2011; 3 (2): 26–29.

5. Ratsional'noye vskarmlivaniye nedonoshennykh detey: metodicheskiye ukazaniya. Ministerstvo zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii, Rossiyskaya Akademiya Nauk, Nauchnyy tsentr zdorovya detey RAMN, FGU NTs akusherstva, ginekologii i perinatologii im. V. I. Kulakova Minzdravsotsrazvitiya Rossii, Soyuz pediatrov Rossii [Rational Feeding of Premature Children: Methodical Instructions. The Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, the Russian Academy of Sciences, Scientific Center of Children's Health of the Russian Academy of Medical Science, Federal State Institution Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V. I. Kulakov of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, the Union of Pediatricians of Russia]. The 2nd ed., rev. and enl. М.: Soyuz pediatrov Rossii. 2010. 72 p.

6. Shabalov N. P. Neonatologiya: uchebnoye posobiye dlya vuzov [Neonatology: Learning Guide for Higher Education Institutions]. In 2 v. V. 1. М.: MEDpress-inform. 2009. 736 p.

7. Griffin I. J. Nutritional assessment in preterm infants. Nestle Nutr. Workshop Ser. Pediatr. Program. 2007; 59: 177–188.

8. Klebanoff M. A. Paternal and maternal birthweights and the risk of infant preterm birth. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 198 (1): 1–3.

9. Kovacs C. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from human and animal studies. Am. J. Clin. Nutr. 2008; 88 (2): 520–528.

10. Hannan M. A., Dogadkin N. N., Ashur I. A., Markus W. M. Copper, selenium and zinc concentration in human milk during the first three weeks of lactation. J. Trace Elements Med. & Biol. 2007; 21 (3): 49–52.

11. Heird W. C. Progress in promoting breast-feeding, combating malnutrition, and composition and use of infant formula, 1981–2006. J. Nutr. 2007; 2 (137): 499–502.


Рецензия

Для цитирования:


Сенькевич О.А., Комарова З.А. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИНКА И СЕЛЕНА МАЛОВЕСНЫМИ НОВОРОЖДЕННЫМИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(2):120-123. https://doi.org/10.15690/vsp.v13i2.982

For citation:


Senkevich O.A., Komarova Z. ZINC AND SELENIUM INTAKE BY SMALL-FOR-DATE INFANTS DURING BREAST FEEDING. Current Pediatrics. 2014;13(2):120-123. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vsp.v13i2.982

Просмотров: 1656


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1682-5527 (Print)
ISSN 1682-5535 (Online)